Archimédův šroub najdeme v mnoha strojích i dnes

Jedním z největších vynálezců dávných dob byl bezesporu Archimédes. Sice si mnoho z nás ze školy pamatuje pouze jeho slavný „Zákon“, ale těch nápadů realizoval mnohem více.

 • Kromě této poučky měl na kontě celou řadu mechanických vynálezů.
 • Je pravdou, že se mezi nimi najdou i zbraně.

  • Ale na obhajobu geniálního Archiméda je třeba dodat, že se jednalo o zbraně obranné, a nikoliv útočné a že je řecké město Syrakusy (mimochodem Archimedovo rodné město) používalo k obraně proti římským nájezdům.

šroub

Mezi další vynálezy, které bychom neměli opomenout zmínit patří například i šroub, kladka nebo páka.

Archimédův šroub funguje dodnes

Archimédův šroub sloužil původně k čerpání vody nebo jiných kapalin. Je úžasné, že v současnosti nachází jeho vynález své uplatnění i v hydroenergetice.

 • Jen na připomenutí – Archimédes žil ve třetím století před Kristem.

Archimédův šroub je základem turbíny, která nese rovněž jméno tohoto vynálezce. Jedná se o turbínu, která se využívá převážně v malých vodních elektrárnách k výrobě elektrické energie. Pracuje v podstatě na jednoduchém principu, kterým je dvojchodý nebo trojchodý šnekový mechanismus, který je uložený v korytě a roztáčen silou, kterou vyvolá tekoucí voda.

matice

 • Archimédův šroub našel i další možnosti uplatnění.

  • Můžeme ho najít kupříkladu v kombajnech, kde slouží k přepravě sypkých materiálů.

Dalším příkladem využití Archimédova šroubu jsou šneková čerpadla, která mohou pracovat i v případě silně znečištěné vody. Proto nacházejí své uplatnění při čerpání odpadní vody v čističkách.

 • Zajímavým faktem je, kde vlastně Archimédes vzal inspiraci na návrh svého slavného šroubu.

  • Kde jinde nežli ve starém Egyptě.
  • Pomocí podobného čerpadla byly zavlažovány visuté zahrady královny Semiramis.
  • Zahrady se sice nedochovaly, ale Archimédův šroub nám slouží dodnes.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku