Děti za mřížemi

Je mnoho témat, která rozdělují českou společnost na dva tábory. Na příznivce a naprosté odpůrce. Jedním z takových témat je i přítomnost malých dětí ve věznicích u jejich matky. Věznice Světlá nad Sázavou tento model umožňuje. Musejí být ale zachována přesná pravidla před přijetím dítěte do nápravného zařízení i při jeho pobytu.

vězení – interiér

  • Prvním předpokladem je věk dítěte.

    • Ten je ohraničen třemi roky dítěte.
    • Z tohoto faktu je jasné, že jde především o to, aby bylo dítě s matkou ve svém nejútlejším věku, kdy se rozvíjejí pevné vazby do budoucna.

Dalším důvodem je také fakt, že tříleté dítě si ještě neuvědomuje prostředí, ve kterém se nachází. Z této podmínky také vyplývá další, a to, že trest by měl matce vypršet právě před dosažením tří let věku jejího potomka. Aby nedošlo ke zneužití této možnosti a tím pádem získání mnoha nesporných výhod, je také nutné prokázat, že se žena o své dítě před nástupem trestu řádně starala a nebyla omezena v rodičovské zodpovědnosti.

O dítě se stará pouze jeho matka

Mnoho odpůrců tohoto řešení argumentuje tím, že stát pak živí nejen odsouzenou matku, ale také její potomstvo. Není tomu tak. Žena musí prokázat, že má dostatek vlastních finančních prostředků, aby mohla o dítě bez problémů pečovat a uspokojovat všechny jeho potřeby. Podmínek je mnohem více a jsou promyšleny do sebemenšího detailu. Pokud je žena splní, je zařazena do programu výchovy a vzdělávání.

žena drží v náručí malé dítě

  • Cílem tohoto programu je nastavení denního režimu tak, aby se osobnost dítěte správně rozvíjela.
  • Matky dětem také samy vaří, a to pod pohledem zkušené dietní sestry.

Jestliže ženy vše bez problémů zvládají, mohou se svými dětmi navštěvovat i různé zájmové kroužky nebo využívat možnosti sportovních aktivit. Denní rozvrh je přesně stanoven a jeho dodržování je nezbytným předpokladem pro šanci mít své dítě v jeho nejdůležitějších letech u sebe.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku