Historie zpracování železa

Jedním z nejrozšířenějších a nejvyužívanějších kovů na naší planetě je železo. Vědci předpokládají, že i zemské jádro je tvořeno zejména železem. Historie objevu železa spadá do dávné historie. A to až do doby tří tisíc let před naším letopočtem.

 • Objev železa je přičítán Chetitům.
 • Ti se ale snažili před světem svůj objev utajit.
 • Nepodařilo se a po rozpadu říše Chetitů se jeho výroba rozšířila do dalších zemí.

zpracování železa

Železnou rudu Chetité tavili v mělkých jámách, ze kterých postupem času vznikaly malé šachtové pece. Od nich už byl v novověku jen krůček ke klasickým vysokým pecím.

 • Zlom ve výrobě železa nastal ve chvíli, kdy bylo jako redukční činidlo nahrazeno dřevěné uhlí koksem.
 • Tento přelom nastal v 18. století.

Současné zpracování železné rudy

V současné době se železo vyrábí vysokoteplotní redukcí železné rudy, která probíhá právě ve vysokých pecích. Pro zpracování železa se využívají železné rudy s různým podílem železa.

 • Kovnatost horniny by měla být alespoň 25 %, jinak je výroba ztrátová.
 • Pro zpracování se tedy nejvíce využívá krevel a magnetit.

To, co není kov, se nazývá hlušinou a po tavení je z ní vytvořena struska.

 • Struska má dva zásadní úkoly.

  1. Váže do sebe hlušinu z železné rudy.
  2. Chrání samotné železo před horký vzduchem při tavení.

   • Horký vzduch by mohl způsobit oxidaci železa.

želeto

Palivem, které se při výrobě železa využívá, je stále koks, ale stále více ho nahrazují nebo doplňují další paliva.Těmi jsou především zemní plyn, práškové uhlí nebo ropné frakce. O tom, že bylo železo pro člověka skutečně převratným vynálezem, svědčí i to, že je celá jedna etapa pojmenována dobou železnou. Je to doba, kdy lidé začali železo využívat především na výrobu zbraní a také nástrojů potřebných pro obdělávání půdy a další zemědělské práce.

 • Dobu železnou nelze přesně specifikovat, protože různé národy začaly využívat železo v různých etapách svého vývoje.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku