Jak je to s recyklací

Když plastový odpad dorazí do recyklačního závodu, musí být nejprve od sebe odděleny jednotlivé druhy. Shromážděné plasty lze vybrat na základě různých kritérií, jako hustota, velikost, barva nebo chemické složení. Každý plastový předmět je vyroben z jiného polymeru, nebo ze směsi polymerů, a ne všechny lze recyklovat společně a se stejnou lehkostí.

plastové lahve

Existuje mnoho mechanických a automatických metod třídění různých plastových odpadů, z nichž některé se provádějí na začátku procesu a jiné na konci po mletí. V některých případech se k oddělování lehčích materiálů od těžších používá proud vzduchu, v jiných se používá máčení ve vodě k odlišení hustších materiálů, které jdou ke dnu od těch, které se vznášejí, jiné používají rentgenové záření, a tak dále.
Recyklace některých materiálů je snadnější než u jiných. Například polyethylen PET, ze kterého se vyrábějí lahve na minerální vodu – je jedním z polymerů s nejvyšší mírou recyklace, protože je snadné jej oddělit a zpracovat. Nejpropracovanější procesy separace také vyžadují ruční zásah lidí, kteří po prvním třídění provedené stroji oddělují určité plasty ručně. Nakonec je ale téměř nemožné provést dokonalé oddělení. 
Pokud materiály nejsou správně odděleny nebo nejsou oddělitelné, jsou rozemlety dohromady a velmi těžce se dále mohou využít.

sběr plastu z přírody

Recyklovaný plast téměř nikdy není jako recyklované sklo nebo papír

Recyklovaný papír a sklo, jsou téměř nerozeznatelné od původních. Plast není tak snadno recyklovatelný a znovu použitelný, protože výsledkem procesu je téměř vždy méně cenný produkt, než byl původní materiál.
Tato degradace je způsobena dvěma faktory. Prvním je to, že po mechanickém recyklování nikdy nevznikne čistý polymer, ale směs polymerů, která vytváří méně hodnotné materiály, buď pro funkční vlastnosti (je méně pružný, méně odolný vůči teplu), nebo pro estetické vlastnosti (je méně lesklý).
Druhý faktor, který způsobuje degradaci, se týká samotného procesu recyklace, který v některých případech drtí a v jiných zahřívá polymery. V tomto případě mluvíme o termomechanické degradaci. Navíc ani ty nejčistší plasty nejsou recyklovatelné donekonečna.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku