Jak rozpoznat nevěrného manžela

Je zřejmé, že pokud jde o ženy, i nevěrní muži mají zvláštní chování, které nám umožňuje pochopit, oč jde. 
Nevěrní muži a jejich postoj doma
Ve většině případů mají ti, kdo jsou nevěrní, sklon k velmi odlišnému postoji a muži připisují tuto konkrétní situaci stresu vyplývajícímu z nadměrné práce, kterou musí dělat. V mnoha případech nevěrný manžel ospravedlňuje nedostatek pohlavního styku se ženou tvrzením, že je obzvláště unavený a stresovaný kvůli pracovní situaci. Je to jedna z nejlepších výmluv.

pár na jízdním kole

Když se žena cítí zanedbávaná, a především si všimne tohoto druhu odstupu a určitého chladu, mohl by existovat určitý aspekt, který by neměl být podceňován, ale který si naopak zaslouží největší možnou pozornost.
Obecný přístup nevěrného manžela
Když je manžel nevěrný, jeho postoj za různých okolností bývá obzvláště snadno identifikovatelný.
Nejprve je možné zaznamenat zvýšení stresu, které charakterizuje velkou část jeho dne a jeho postojů.
Nevěrný muž ve skutečnosti není filmový hrdina a situace ho bude neustále stresovat. Bude podrážděný a neustále se bude cítit napadený. Cokoliv o vztahu řeknete, bude hned agresivnějším způsobem vše obracet proti vám. Nejvíce se bude vyhýbat konfrontaci na téma nevěry.
Napětí a podráždění závisí na strachu z odhalení, a tedy z nutnosti čelit řadě situací, díky nimž může být řízení mimomanželského vztahu složitější. Proto má nevěrný muž tendenci mít postoje, které jsou snadno rozpoznatelné.

pár v přírodě

Jak se nevěrný muž chová k ostatním ženám
Je zřejmé, že je rovněž nutné vzít v úvahu skutečnost, že muž na lovu má sklon k úplně jinému postoji k cizím ženám, než jaký zaujímá k své manželce (partnerce). Za první klíčový aspekt musíme vzít v úvahu skutečnost, že bude laskavější a ochotnější pomáhat ženě, kterou vyhodnotí jako potencionální kořist.
V mnoha případech se nevěra odehrává přímo na pracovišti. Pokud se často zdržuje, mimo běžný rámec svých pracovních povinností v práci, možná jeho pomoc kolegyni není úplně nezištná.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku