Kulturistika je mladým sportem

Některé sporty byly až donedávna považovány za čistě mužskou záležitost. Do této kategorie spadaly především sporty silové. Jedním z nich je kulturistika. Její historie spadá až do dob starověku. A to zejména do starověkého Řecka. Muži se snažili své tělo co nejvíce vypracovat především posilováním.

kulturistika

  • Cesta ke kulturistice jakožto sportovnímu odvětví byla ale ještě dlouhá.
  • Poprvé se dostala do povědomí jako sport až koncem 19. století v USA.

    • Do Evropy se dostává až s koncem druhé světové války.

Ale už od zmíněného 19. století začaly vznikat různé studie, které měly napomoci formování těla.Na základě poznatků o fungování lidského těla se vytvářely různé cvičební sestavy, systémy a také se kulturistika dostávala do škol.

  • Průkopníkem moderních metod sportovní kulturistiky byl Eugen Snadow, který žil na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
  • O tomto sportu vydal i knihu, která byla přijata s velkým zájmem a stala se tak učebnicí pro začínající kulturisty.

V Československu měla kulturistika velké zpoždění

Do Československa pronikla kulturistika oficiálně až s velkým zpožděním. Jako sportovní odvětví byla u nás uznána teprve v roce 1964. A to přesto, že první oficiální soutěž o titul se konala v USA už roku 1939.

  • Není bez zajímavosti, že se na vývoji i propagaci kulturistiky ve světě zasloužil potomek slovenských imigrantů, kterým byl John Grimek.
  • Ten také zvítězil hned v prvních dvou ročnících soutěže o titul Mr. Amerika.
  • O pár let později si vítězství zopakoval.


svalnatý muž
Jeho nástupcem byl stejně úspěšný Steve Reeves. Oba sportovci si zakládali na komplexním posilování celého těla. Jejich životním názorem v tomto ohledu bylo, že se nemá sportovec soustředit pouze na nadměrné posilování pouze některých svalů. V současné době se lze věnovat kondiční kulturistice, se kterou se setkáme především ve fitness centrech a posilovnách.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku