Nanotechnologie není novodobý vynález

I přesto, že termín „nanotechnologie“ je novodobý, obsah tohoto slova je známý už od starověku. Nanotechnologie nemusejí být nutně spojené s nejmodernější technikou. Pokud bychom se podívali do Říma, kde jsou k vidění Lykurgovy poháry ze čtvrtého století, pak bychom mohli obdivovat nejen jejich krásu, ale také způsob, jakým byly vytvořeny.

  • Římští skláři totiž do skla přidávali kovový prášek.
  • Jaký to mělo výsledný efekt?
  • Jedním slovem bychom mohli říci, že dokonalý.
    • Podíváme-li se na pohár z vnější strany, pak je smaragdově zelený.
    • Vložte do něho světelný zdroj a pohár zčervená.

Ačkoliv naše moderní doba má celou řadu technologií, kterými zkoumá výrobu dávných produktů, na způsob výroby těchto pohárů jsme prostě nepřišli. Jen je známo, že v pohárech jsou přítomny částice ve velikosti nanometrů.