Sport pro děti: jak si vybrat ten správný

Pomocí sportu se děti naučí být ve skupině a připravují se na výzvy, které jim život přinese. Z tohoto důvodu je sport pro děti vynikajícím spojencem, který jim také pomáhá ke zdravému vývoji a růstu.
Při výběru správného sportu pro děti je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, jako je věk, stavba těla, charakter, ale především vášně dětí.
Sport není jen pohyb, ale možnost mentálního „tréninku“ a srovnání s ostatními. Jde o vytrvalost a překonávání svých hranic. Sportující děti se naučí sebeovládání, odvaze a pochopí týmovou spolupráci.  Kromě pozitivního vlivu na vývoj svalů a srdce, se dítě naučí také samostatnosti a sebeúctě.

děti na hřišti

Pro děti musí být sportování potěšením. Musí se tedy bez obav rozhodnout pro činnost, která se jim líbí a která vyhovuje jejich osobnosti a schopnostem. K tomu se doporučuje, aby děti experimentovaly s více druhy sportu, aby si mohly vytvořit vlastní úsudek. Není nic krásnějšího, než vidět úsměv šťastného a spokojeného dítěte při sportu. Děti by neměly plnit nerealizované sny svých rodičů, ale mělo by jim být umožněno jít si svou vlastní cestou.
ZAČNĚTE OD ZÁKLADŮ
Sportování od útlého věku umožňuje dětem získat nepřeberné množství motorických pohybů, které uplatní po celý život. V prvních letech života je vhodné nechat děti praktikovat „generické aktivity“, jako je plavání a gymnastika, aby se harmonicky rozvinuly všechny motorické dovednosti, a to navzdory skutečnosti, že ve věkové skupině 3–6 let je sport hravější. Vždy má ale za cíl posílení obratnosti, stability a odvahy spojené samozřejmě s množstvím příjemných zážitků. Sporty vhodné pro děti nad 6 lety jsou například cyklistika, bruslení, lyžování, sportovní gymnastika. Cílem sportu v tomto věku je naučit dítě správnému držení těla, rovnováze a také sebevědomí.

děti na lyžích

Po dosažení věku 6 let dojde k většímu rozvoji fyzických schopností a také k mnohem lepší koordinaci pohybů. To umožňuje zkusit děti zapojit do sportovních disciplín, která mají pravidla. Vhodné jsou fotbal, volejbal, tenis nebo karate.
VYTRVALOST
Aby se sportovní úsilí lepšilo, je třeba vytrvat a utvořit dítěti podmínky, aby samo chtělo ve zdokonalování svých aktivit pokračovat.
U dítěte ve věku od 6 let je dobrá frekvence sportování přibližně dvakrát nebo třikrát týdně, což závisí na druhu sportu a cíli, kterého by dítě mohlo dosáhnout.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku