Výhody holdingu pro společnosti

Každý, kdo se pohybuje ve světě obchodu, se již nepochybně s označením holding setkal. Pokud by byl ale tázán na význam tohoto slova a na to, proč je holding pro řadu společností tolik prospěšný, odpovědi by již patrně nebyly tak jednoznačné. Předmětem následujících řádků bude objasnění této problematiky.

Pojem holding

Termín holding lze vysvětlit různými definicemi. Nejobecnější hovoří o tom, že se jedná o sdružení několika obchodních korporací. V jejich čele je jedna, které náleží nadpoloviční objem kapitálu celého holdingu.
V dané souvislosti se rozlišují pojmy mateřská (holdingová) a dceřiná společnost. Prvním se označuje společnost stojící v čele celého holdingu, druhým konkrétní dílčí subjekty, jež do něj spadají.

Obrázek1

Kdy má smysl zakládat holding?

O holdingu je dobré uvažovat tehdy, když se firma rozroste do takové míry, že začne mít komplikovanější organizační členění nebo kvůli svým některým aktivitám musí zakládat samostatné dceřiné společnosti.
Kvůli minimalizaci daňových rizik je ideální řešení, když vlastníci založí úplně novou společnost, jež se stane holderem. Tento holder následně odkoupí podíl v původní společnosti.
Kdyby se totiž holderem stala původní společnost se svými závazky a nerozdělenými zisky a ztrátami z časů před holdingem, hrozilo by reálné nebezpečí, že kvůli této zátěži nebude schopna vyplácet majitelům dividendu z podnikání dceřiných společností.

Holding zvyšuje kapitálovou sílu firmy

Jednou z největších předností holdingu je bezesporu značná kapitálová síla, jíž je dosaženo spojením více společností v jeden celek. Korporace tím dosahuje značné velikosti, což jí pomáhá dosáhnout významnějšího postavení na trhu.

S holdingem je spojena větší flexibilita

Jinou předností je skutečnost, že menší obchodní společnosti jsou schopné nabídnout jiný směr působení na trhu, což pro mateřskou společnost může znamenat množnost flexibilnějšího přizpůsobení se trhu.
Holdingová struktura s sebou nese i výhodu větší flexibility v porovnání s velkou společností, která se snaží fungovat jako jeden velký celek, který je rozdělený na konkrétní odbory a divize.

Obrázek2

Likvidace jedné dceřiné společnosti neohrozí celý holding

Žijeme v nejisté době, a proto vlastník holdingové společnosti jistě ocení skutečnost, že případné problémy jedné dceřiné společnosti jej nelimitují v přístupu k výnosům z jiných dceřiných firem.
Když má v některé dceřiné společnosti krize delší trvání, je možné ji poslat do likvidace, aniž by to nějak ovlivnilo podnikání jiných členů holdingu.

Offshore společnosti jsou výhodné kvůli nižšímu zdanění

Co se skrývá pod označením holding offshore? Tyto společnosti se zakládají ve specifických jurisdikcích (označovaných jako tzv. daňové ráje), a to kvůli svému výhodnému daňovému režimu. Více informací na www.parkerhill.cz.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Share on facebook
Sdílet na Facebooku